Програма

За навременно откриване и
проследяване на доносени
и недоносени деца, родени
Малки за Гестационната си Възраст (МГВ)

"Децата разполагат с малко време, за да порастнат и цял живот, за да живеят с постигнатия резултат"

MAGIC


Настоящата Програма има за цел да подкрепи семействата с деца, родени малки за гестационната си възраст (МГВ)

♦   Кои са децата, родени малки за гестационната си възраст?

Това са деца, родени с тегло и/или ръст под 10™ персентил спрямо степента си на зрялост (гестационната си възраст).

Тук ще намерите отговори и на много други въпроси, като:

♦   Как да разбера дали моето дете е в това състояние?

♦   Какви са проблемите на децата в това състояние?

♦   Кой проследява децата с това състояние?

♦   Възможно ли е да се наложи лечение?

♦   Как протича лечението?

Последни новини