На 05 и 06.10.2023 г. ще се проведе среща по Програмата за навременно откриване и проследяване на доносени и недоносени деца, родени малки за гестационната си възраст в кк Свети Влас - Voya Beach Resort. На срещата ще присъстват неонатолози и детски ендокринолози от цялата страна.

Програма за неонатологична/ендокринологична среща по Програмата за навременно откриване и проследяване на доносени и недоносени деца, родени малки за гетационната си възраст (МГВ)

Воя Ризорт Бийч, Свети Влас

05 - 06 октомври 2023 г.

mgv.growinform.org

05.10.2023 г.
06.10.2023 г.
14.00 – 15.00 ч. Регистрация
09.00 – 09.30 ч. Д-р Златева

Проследяване на МГВ деца – обучение на детски ендокринолози

15.00 – 15.10 ч. Проф. Йотова

Откриване

09.30 – 10.00 ч. Д-р Златева

Втори етап от Програмата – отчет за преминали деца, бариери и улеснители

15.10 – 15.30 ч. Д-р Крумова

Малки за гестационната си възраст (МГВ) деца – определение, усложнения

10.00 – 10.20 ч.

Кафе – пауза

15.30 – 16.00 ч. Д-р Златева

Резултати от първият етап на Програмата - финален отчет.

10.20 – 10.50 ч. Д-р Крумова/ Проф. Йотова

Лечение на ниски МГВ деца с растежен хормон

16.00 – 16.20 ч.

Кафе пауза

10.50 – 11.20 ч. Д-р Златева

Клиничен случай на дете, родено МГВ

16.20 – 16.40 ч. Д-р Праматарова

Програма за проследяване на МГВ децата – гледна точка на активно участвал неонатолог

11.20 – 11.50 ч. Проф. Йотова/ Д-р Златева/ Д-р Крумова

Въпроси, обсъждане

16.40 – 17.00 ч. Д-р Златева

Бариери и улеснители в Програмата за активно проследяване на доносени и недоносени деца, родени МГВ

11.50 – 12.00 ч.

Закриване на срещата

17.00 – 17.30 ч. Д-р Крумова

Перинатални усложнения при МГВ новородени за 2019 и 2020 г. - проучване от един родилен дом (СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“)

17.30 – 17.50 ч. Проф. Йотова /Д-р Крумова/ Д-р Златева / Д-р Праматарова

Дискусия

17.50 – 18.00 ч.

Закриване на 1 ден от срещата