На 5 ноември 2022 година в хотел Каталина Резорт в м. Цигов чарк се проведе среща с детски ендокринолози и неонатолози от цялата страна по Програмата за навременно откриване и проследяване на доносени и недоносени деца, родени малки за гестационната си възраст (МГВ). Специалистите обсъдиха резултатите от първия етап и стартирането на втория етап от програмата, в която към момента участват 443 деца. Оценка на растежа на децата ще се извършва от детските ендокринолози във всеки един момент от Програмата, като задължителна такава ще бъде проведена при навършване на 2-годишна възраст на децата.