Завършиха първите 6 месеца от стартирането на Програмата за навременно откриване и проследяване на доносени и недоносени деца, родени малки за гестационната си възраст. Към момента участие са заявили 250 семейства на малки за гестационната възраст (МГВ) деца. Благодарим на родителите за доверието!