Екипът на Програмата за навременно откриване и проследяване на доносени и недоносени деца, родени малки за гестационната си възраст (МГВ) Ви уведомява, че първият етап от Програмата приключи. Благодарим на участващите клиники по неонатология за работата и на семействата с МГВ деца за доверието. Предстои проследяване на децата, записани по Програмата, от участващите детски ендокринолози.

Предстои среща по Програмата на 05.11.22г., която ще се проведе в Цигов Чарк по време на годишната среща на Българското сдружение по детска ендокринология (БНСДЕ). Лично са поканени активно участващите клиники по неонатология (със записани над 25 деца) и участващите детски ендокринолози.

С уважение,

Екипът на Програмата