Българската асоциация по неонатология (http://www.neonatologyabg.com/) е създадена, за да обединява специалистите по неонатология у нас. Тя се грижи за повишаване на квалификацията на медицинските кадри и за непрекъснатото подобрение в грижите за новородените, като обединява усилията на водещи специалисти от различни сфери.

Варненското дружество по детска ендокринология (https://www.vapesbg.eu) е създадено през 2011 г. с основната цел да съдейства за развитието и утвърждаването на постиженията на детската ендокринология, както и да съдейства за осъществяването на превенцията, ранната диагностика и проследяването на децата с ендокринни заболявания и болести на обмяната.

През 2021 г. двете обществени сдружения обединяват усилия на участващи специалисти от цялата страна в Програмата за навременно обхващане и проследяване на доносени и недоносени деца, родени малки за гестационната си възраст (МГВ). Основното желание на МГВ Програмата е да даде шанс на родителите на всички новородени с тази характеристика да научат навреме фактите за състоянието, неговата характеристика и последици, както и да имат шанс при нужда децата им да бъдат наблюдавани от лекари с познания по проблема и лекувани навреме. Програмата ще обхване новородените в 23 родилни заведения у нас за периода март 2021 г. - март 2022 г., както и проследяването им до 2024 г.